Het maatschappelijk werk

Social work opleiding

 

 

 

 

De Sociale Agenda, de strategie voor sociale, ethische en economische transformatie die dit jaar door het stadsbestuur van Amsterdam is aangenomen, valt ook samen met de Nationale Agenda voor het milieu en de klimaatverandering, die een fase van actie voor de gemeente vormt. De agenda omvat de volgende Europese verbintenis om naar een hogere energie-efficiëntiedoelstelling van 22% in 2020 voor gebouwen te gaan, en de energie-intensiteit van vervoer en productie met 30% te verminderen in 2030. Dit betekent dat we ons energiegebruik in gebouwen met 29% en bij energie-intensieve processen zoals de cementproductie met 21% moeten verminderen.

Communautaire teams en initiatieven

Gemeenschapsteams zijn meer dan alleen dagelijkse leefgroepen. Zij zijn ook het centrum van veel sociale acties Door de impact van sociaal werk op het leven van mensen te vergroten en hun wereld te veranderen, ontwikkelen zij zelfvertrouwen en leiderschapsvaardigheden. Adviesteams – die bestaan uit teams van maatschappelijk werkers per OOP – zullen systematisch werken met mensen van alle leeftijden, achtergronden, landen en culturele settings. Deze teams zullen de capaciteit van de maatschappelijk werkers ontwikkelen, waar dat ook moge zijn. Zij zullen fungeren als testers voor marketingbeleid in plaats van speciale promotieteams te zijn. Zij zullen het aantal en de aard van de interveniërende professionals verminderen. Zij zullen zich bezighouden met de processen en activiteiten op laag niveau. Dit zal ook de meerlagige organisaties bepalen die het beroep van sociaal werker zullen ondersteunen.

Veel studenten komen bij maatschappelijk werk terecht om werkervaring op te doen, hun loopbaan te beginnen en ervaring op te doen of werkzekerheid te krijgen. Deze cursus biedt u een kans om over te stappen naar iets interessanters. Je krijgt waardevolle training in persoonlijke vaardigheden, organisatorische vaardigheden en hoe het veld werkt. Na de cursus beschik je over instrumenten waarmee je onmiddellijk vrede kunt sluiten met verschillende cliënten, gemeenschappen en processen en kun je aan de slag als maatschappelijk werker. Bijvoorbeeld via onze Inter-universitaire Fellowship, als je volledig gekwalificeerd bent als MSW, krijg je een stage van minimaal negen maanden in het veld bij verschillende instellingen voor sociaal werk. U zult vertrouwd raken met de aanwezige cliënten. U zult in staat zijn om tarief transport uitdagingen uniek in kaart te brengen Nieuwe Titel Persoon relaties met aanbieders voor overwaarde management. Dit zal de impact van het sociaal werk vergroten.

De Sociale Agenda, de Nederlandse strategie voor sociale, culturele en economische transformatie die dit jaar (2010) door het gemeentebestuur van Amsterdam is aangenomen, en de komende nationale bijdrage voor 2025 aan het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Handel nu.

lees meer: