Hoe zorg je goed voor je huis

Valpreventie ouderen

(Bronnen: Nelson Saldanha, ‘Letselpreventie voor Ouderen Geschillenbeslechting’ , (2012) 181-187. en ‘Valongevallen in verzorgings- en verpleeghuizen. [PDF]’ , (2002) 14).

U kunt er ook voor zorgen dat u de goede zorg krijgt die u nodig hebt door in uw testament geld te schenken aan een goed doel. U kunt een bedrag kiezen om uw verzorgingstehuis te helpen en het kan nuttig zijn om de schenkingen over een bepaalde periode te spreiden. Sommige liefdadigheidsinstellingen zijn gemakkelijk om aan te geven. Andere kunnen kiezen voor een schenking door schenkers of worden geleid door zorgverlaters.

Valpartijen in uw huis zijn niet te voorkomen. U moet voorbereid zijn met uw eigen valbeveiligingsplan. U moet het plan ontwikkelen zodat u een veiligheidsgereedschapskist hebt en het op verstandige wijze uitoefent. Zorg ervoor dat uw plan tijdig kan worden gecommuniceerd aan personeel en families.

Je kunt nog steeds het meeste doen om je als hulpverlener te vermommen. Bewaar eten en drinken was-droog. Wees op uw hoede bij het aanbrengen van oogdruppels, oordruppels en medicijnen om niet te veel aan te brengen. Neem nooit onnodige maskers of handschoenen mee in uw tas of in uw auto. Probeer een klein aantal foto’s van uzelf duidelijk zichtbaar te houden voor iedereen die u bezoekt.

In verpleeghuizen en andere zorginstellingen kunnen letselongevallen worden onderdrukt of vaak in elkaar geslagen. Meestal is de persoon die het letsel heeft veroorzaakt degene die van een onderzoek wordt afgehaald. Maar vaak zit het werktuig in de weg of is het kapot, zodat de organisatie de schuld kan krijgen en dezelfde investering in zorg en revalidatie moet doen als zij normaal zou moeten doen.

Opgemerkt zij dat er op dit gebied geen erkende nationale normen zijn. Zorgverleners hebben echter contracten die van boven tot onder verschillen wat betreft hun verzekeringsbijdragen en de “promptheid” van hun onderzoek of behandeling. Van hulpverleners wordt vaak verwacht dat zij valincidenten onderzoeken op hetzelfde moment dat andere patiënten worden behandeld of in gevallen van verkeerd gedrag. Daarom is in het onderstaande onderzoek de nadruk gelegd op risico’s die door het onderzoeksteam in het veld zijn vastgesteld en die door verpleegkundigen kunnen worden gebruikt voor risicobeheer.

Het onderzoek

Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van actieplan G15 van de Raad van Europa en was relevant voor degenen die werkzaam zijn in de zorgcentra-software van NICE. Het actieplan beschrijft een proces voor het verstrekken van technische informatie over verschillende soorten zorg en veiligheid. De oorspronkelijke documentatie voor het actieplan was alleen voor intern gebruik in de lidstaten opgesteld en was afkomstig van de vijf nationale klinische comités van de Raad van Europa. Daarom werd het actieplan niet vertaald in de onderzoekstaal van een nationale steekproef (dat zal nog een jaar duren om te voltooien).

De groep die het actieplan ontwikkelt en uitvoert, heeft reeds onderzoek verricht, waarvan zij de resultaten in 2007 online heeft gepubliceerd (Open Data World ). Dit onderzoek identificeerde een kleine groep klinische aantekeningen over risicobeheersing voor zorgpersoneel en stelde een paar basisrichtsnoeren vast. De erkenning van valpreventie werd gezien als in de opleidingshandleiding van aangewezen personeelsleden. Daarom heeft een klein aantal auteurs die standaard getraind/geraadpleegd bij het opstellen van dit gegevenspakket. De vertaling en verspreiding van deze gegevens is aan de gang.

Dit onderzoek werd de basis voor Zorg voor Beter (2011), waar het eerste grote onderzoek naar valpreventie in verpleeghuizen en langdurige zorginstellingen werd uitgevoerd. Deze analyse had drie in aanmerking komende gegevens en werd geselecteerd voor gebruik in Zorg voor Beter. Onderzoekers van de veiligheid van zorgsystemen maakten gebruik van mijn lab en pasten mijn analyse toe op het grote geheel dat in het actieplan werd besproken. Vervolgens stelden zij een team samen van deskundigen op het gebied van zorgsysteemveiligheid uit heel Europa, dat een kader voor risicobeheer ontwikkelde en implementeerde volgens het advies van dit team. Aan dit project wordt nog gewerkt.

Lees meer:

Fysiotherapie Den Bosch 

Shockwave therapie