Holistische geneeskunde

In de conventionele geneeskunde is het symptoom de plaats waar de behandeling begint. De ziekte of aandoening wordt pas behandeld nadat deze een staat van uitputting heeft bereikt, waarna deze niet meer kan herstellen. Het hele punt van holistische geneeskunde is om te proberen het symptoom zo ver mogelijk weg te krijgen van de oorzaak, en tot het punt waarop het misschien niet langer aanwezig is.

Holistische geneeskunde zoekt naar de wortel van het symptoom en houdt zich niet alleen bezig met het wegnemen van het symptoom. Terwijl conventionele artsen zich vaak alleen bezig houden met het behandelen van de symptomen, betekent holistisch zijn dat je eerst moet kijken naar het motiveren van de persoon om de oorzaak van de klacht te vinden. In de conventionele geneeskunde is de reden voor een ziekte simpelweg omdat dat de gemakkelijkste en meest directe manier van behandelen is. Deze behandelingslijn kan via chirurgie, medicijnen of chemicaliën zijn – die allemaal invasief en moeilijk te verlichten zijn.

Benadrukt moet worden dat niet alle problemen kunnen worden opgelost door middel van klinische procedures. Iemand kan door een arts zijn verteld dat hij een ziekte heeft en een behandeling hebben gezocht, om te ontdekken dat de ziekte er nog steeds is. Ernstigere ziekten, zoals aids of kanker, reageren niet op medicijnen. Artsen moeten zich daarom richten op de oorzaak van het probleem, wat op zijn beurt vaak leidt tot een ander soort probleem. Het zoeken naar de oorzaak van een klacht kan een belangrijk onderdeel zijn van de holistische geneeskunde.

Een ander probleem dat holistische geneeskunde aanpakt, is de relatie tussen de ziekte en de persoon die het heeft. In de conventionele geneeskunde is de oorzaak eenvoudig een fysieke of chemische onbalans in de persoon. Dit kan worden veroorzaakt door een voedingstekort of onevenwichtigheden die optreden als gevolg van persoonlijke levensstijlen of stress. In de holistische geneeskunde is de oorzaak niet alleen een tekort of onbalans, maar eerder een subtiele ziekte of onbalans in de persoon, die gezondheidsproblemen veroorzaakt. In de conventionele geneeskunde is de persoon gewoon de zieke, en de ziekte is gewoon iets anders, zoals een reactie op stress. De overtuiging is dat een persoon ziek kan zijn, maar daadwerkelijk gezond is als de oorzaak buiten beschouwing wordt gelaten.

In de holistische geneeskunde wordt niet aangenomen dat er een enkele oorzaak van een ziekte is. In plaats daarvan wordt aangenomen dat er veel factoren zijn, zoals erfelijke, ecologische en psychologische factoren, die bijdragen aan het ontstaan ​​van ziekte bij het individu. In de conventionele geneeskunde is het pas wanneer al deze onderdelen van de ziekte in aanmerking worden genomen, dat men zich realiseert dat er een enkele oorzaak van de ziekte is.

Naast deze verschillen maakt holistische geneeskunde ook onderscheid tussen verschillende soorten ziekten. Bij conventionele geneeskunde gaat het vaak om behandelingen die het lichaam op rigide wijze vermoorden. Volgens deze overtuiging is er voor elke aandoening een enkele remedie of behandeling. In de holistische geneeskunde wordt elk probleem echter gezien als een symptoom van een groter geheel en wordt elk geval behandeld in de context van de patiënt, aangezien de werkelijke oorzaak van de ziekte oorspronkelijk onbekend was. De overtuiging is dat als je eenmaal een ziekte behandelt, het slechts een kwestie van tijd is voordat de ziekte terugkomt. In de holistische geneeskunde wordt het lichaam gezien als een stel systemen in plaats van een enkele machine, en elk probleem wordt behandeld als een symptoom van een groter geheel.

Welke voordelen heeft holistische geneeskunde ten opzichte van conventionele geneeskunde? Terwijl conventionele geneeskunde zich richt op het behandelen van symptomen, richt holistische geneeskunde zich op het vinden van de oorzaak van de ziekte en het permanent verlichten ervan. Verkoudheid kan bijvoorbeeld worden behandeld met medicijnen, maar als de oorzaak een allergie is, zal het vermijden van dat allergeen het probleem niet oplossen. Als het gaat om het vermijden van seizoensgriepvirussen, kunnen verkoudheid en griep moeilijker te behandelen zijn als het virus niet in bedwang kan worden gehouden of uit het lichaam kan worden geperst.

De behandelingen van de conventionele geneeskunde zijn betrouwbaarder, maar maken slechts beperkte fouten. Vanwege het holistische perspectief wordt de kans echter groter dat de behandelingen de kleine onschadelijke gekibbel van september zijn. Dan zijn preventieve maatregelen, gaten prikken in het patina van gezondheid, de beste behandeling om te voorkomen dat een probleem jaar na jaar terugkeert.

De behandelingen van holistische geneeskunde bestrijken een breed scala. Veranderingen in gezin en levensstijl worden sterk aangemoedigd. In de conventionele geneeskunde is het algemeen aanvaard dat als u uw lichaam laat functioneren zoals het bedoeld is, er geen verdere schade zal optreden. De overtuiging is dat het lichaam een ​​dynamische machine is, die de neiging heeft om op gespannen voet te staan ​​met een routinefunctie van het lichaam. Hoewel bezig zijn soms nodig is om aan de eisen van het leven te voldoen, zijn sommige dingen niet mogelijk onder de genezende krachten van de conventionele geneeskunde. In tegenstelling tot curatieve geneesmiddelen zijn deze andere benaderingen bedoeld om het lichaam te helpen zichzelf te genezen. Met andere woorden, het lichaam zal geleidelijk zijn natuurlijke processen herstellen. Er is een sterke overtuiging dat het op deze manier aanpakken van aandoeningen de behoefte aan medicatie overtroeft omdat het lichaam zichzelf geneest