Spraaktherapie

Persoonlijke ontwikkeling Rotterdam

Seminars

Het meest bezochte seminar is dat over spraaktherapie. Het onderwerp gaat meestal over stem en het verband met taal en communicatie. De toehoorders zijn meestal geconcentreerd, omdat men gelooft dat waar er een goed stem-communicatievermogen is, de motoriek zich vlot zal ontwikkelen. Er wordt erkend dat zelfs zuigelingen uitstekende taalvaardigheden hebben en plaatjes kunnen laten zien door omhoog te kijken. De verantwoordelijkheid voor de communicatie wordt bij de stem en de stemmechanieken gelegd. Daarom is geen enkele methode toegesneden op de behoeften van elk kind. Een paradigma-benadering wordt gebruikt om deze individuele pogingen tot communicatie te analyseren.

Tijdens het seminar schetst de instructeur de algemene aspecten van de persoonlijke ontwikkeling zoals de ontwikkeling van betekenis, fonologie; de vorming van woorden en spraak, vocale manipulatie en motoriek. Hij of zij luistert naar de toehoorder en begeleidt de patiënt door middel van sessies die gericht zijn op individuele kwesties en het leren van de patiënt om bepaalde kenmerken van hun stem te verbeteren. Contact met de kinderen wordt aangemoedigd waarbij het kind wordt aangemoedigd om vragen te stellen aan de instructeur. De patiënt wordt aangemoedigd tot vrije spraakuiting door demonstratie van woordenschat en communicatiedoelen, zoals informatie die in de communicatie is gegeven. Onvoorbereide spraak die in de klas van het kind en bij de ouder thuis wordt geproduceerd, wordt gebruikt om spraakoefeningen en kladtaal te oefenen.

Het principe van soepele en succesvolle communicatie wordt benadrukt, maar de logopedie wordt ook geleerd om bepaalde situaties in het leven te ondersteunen, zoals geboorte en het afwerpen van een nieuwe huid. Daarnaast wordt er gesproken over het effect van logopedie op relaties. De moeder van het kind met het spraakprobleem wordt aangemoedigd om zo vaak mogelijk te oefenen met spraak en het vermijden van oordelen en negatieve emoties.

Andere onderwerpen die tijdens een logopedie aan de orde kunnen komen zijn hardnekkige astma, hardnekkige doofheid bij volwassenen en kinderen, ontbijtziekte en doofheid bij kinderen. Dit maakt het een prachtige plek om te leren over mensen en communicatie.

Ook de overgang van gesproken communicatie naar schaamcommunicatie komt aan de orde. De patiënt wordt geleerd om een stem te hebben door te spreken en leert de juiste houdingen te gebruiken bij het spreken. De patiënt wordt ook geleerd om regelmatig reacties te geven om te luisteren en de ander te begrijpen, zodat hij/zij ook expressief kan zijn zonder de ander te kwetsen of te beledigen. De patiënt zal deze vaardigheid in toekomstige therapiesessies blijven ontwikkelen. De patiënt zal worden gevraagd vooruitgang te boeken in zijn expressie of communicatie aan de hand van een model van constructieve, specifieke en communicatieve doelen.

Deze technieken zijn van groot belang in de klas en tijdens uitgebreide familiebijeenkomsten. Kinderen leren de beginselen van communicatie van betrouwbare mensen naar wie zij opkijken en die zij respecteren. Zij worden soms slecht opgeleid wanneer hun ouders oordelen over de transcriptiecapaciteiten, de algemene academische bekwaamheid en de communicatieve vaardigheden van hun kinderen. Discipline en onderwijstechnieken kunnen worden aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van het kind thuis, en de groei van het zelfvertrouwen en de achting van het kind te bevorderen.

De individuele en gezinstherapeut stellen zich beschikbaar gedurende de tijd dat de persoon in behandeling is om de patiënt aan te moedigen en te motiveren in zijn dagelijkse spraak- en levensactiviteiten. Zij helpen bij het trainen van de patiënt om meer positieve gewoonten te ontwikkelen voor toekomstige openbare situaties. Er worden workshops gegeven op scholen en in de gemeenschap om de spraakvaardigheid en het belang van communicatie te bevorderen en de effecten van het leren om effectief met anderen te communiceren.

Lees meer:

Law of Attraction Rotterdam

Coaching Rotterdam