Wat is CVRM

NHG hypertensie

Al vele jaren benadrukt het CVRM het belang van verlaging van deze risico’s, waarbij obese patiënten niet minder dan 22% onder het in aanmerking komende gewicht mogen komen. Volgens deze norm hebben oudere patiënten hogere risico’s, vooral die patiënten die niet worden gezuiverd door andere bestaande therapieën voor de behandeling van obesitas. Hierdoor lopen oudere patiënten het risico op overmatige gewichtstoename, waardoor zij een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ziekten die verband houden met obesitas, zoals diabetes, NHG hypertensie en hartziekten.

In de oude norm hadden patiënten met een hoog vetgehalte en een glucosespiegel van niet merkbaar minder dan 70 mg/dl een licht risico; patiënten met een glucosespiegel van 90 mg/dl of meer werden aangemerkt als patiënten met een hoog risico. De nieuwe CVRM presenteert een gradatieschaal van toenemende risico’s, van ernstige zwaarlijvigheid ( de rekruten liepen risico’s bij een glucosewaarde van 100 mg/dl of hoger, of hoger, na het stoppen met het gebruik van glucosezoetstoffen). Aangezien meer dan 2/3 van de patiënten graad 3 (D-risico) of hoger heeft, worden de hogere risico’s voor deze patiënten in deze norm effectief afzonderlijk vermeld

Enkele ernstige risico’s die zelfs aan de onderkant van de schaal worden onderkend, en waarschijnlijk zelfs op dat niveau blijven bestaan, worden als volgt toegelicht:

-klinische toename van buikvet- snelle toename van leverenzymbelasting- diarree- acute of chronische hepatitis

Ongeveer tweederde van alle cardiovasculaire voorvallen in Noord-Amerika zijn voortijdig. Er is een belangrijk, verwant probleem dat vaak wordt aangetroffen bij gebruikers van multivitamines, en dat is de buitensporige verwijdering van carotenoïden door Needleitol na absorptie. De verwijdering van carotenoïden wordt met ongeveer 20% verminderd voor alle voedingsstoffen behalve één (vitamine A).

Sommige melanoom- en prostaatkankers kregen ook steun door melanisatie of UV-lichttherapie. Heterotherapie is een geneesmiddelentherapie die bestaat uit de toediening van een gezuiverd klein-molecuul wasmiddel via een submucous alveolaire en orale mucosa met een enzymfractie die de uitwisseling van 1 molecule aminozuur voor 1 molecule arginine vergemakkelijkt. De chore chore veranderen eenmaal ontdaan van het toxine “Needleitol” gebruikt om extra voordeel te verkrijgen. Needleitol herstelt echter niet het normale melanine pigment in deze vormen.

Lees meer:

PWV